Polityka prywatności

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MMS POLSKA Sp. z o.o.

Jak możesz się z nami skontaktować?

Jakie przysługują Ci prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzany?

 1. Wykonania kompleksowej usługi depilacji laserowej;
 2. Zapewnienia kontaktu i prowadzenia dokumentacji osobowej, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, prowadzenia księgowości i rachunkowości;

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł skorzystać z naszych usługi depilacji laserowej.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO;
 2. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komu przekażemy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy samodzielnie.

Czy Twoje dane osobowe będą̨ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich?

Nie.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. Trwania umowy o świadczenie usług laserowych oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej umowy, czyli długość́ terminu przedawnienia roszczeń́;
 2. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa;

Czy przetwarzamy szczególne kategorie danych?

W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii – dane dotyczące zdrowia – przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu świadczenia kompleksowych usług depilacji laserowej, udzielania porad i konsultacji kosmetycznych oraz prowadzenia dokumentacji osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda wyrażona na podstawie art. 9 ust. ust. 2 lit. a RODO.